• 26/05/2023
  • admin
  • 28

Hành trình 5 năm lan tỏa yêu thương của Tập đoàn NTT Việt Nam

Với mong muốn kỷ niệm 5 năm thành lập công ty, Tập đoàn NTT Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện: “Hành trình 5 năm lan tỏa yêu thương”.

Bình luận