• 05/01/2022
  • admin
  • 529

Công ty Cổ phần Tập đoàn NTT Việt Nam trân trọng thông báo đến toàn thể cán bộ, nhân viên cuộc thi thuyết trình

Công ty Cổ phần Tập đoàn NTT Việt Nam trân trọng thông báo đến toàn thể cán bộ, nhân viên về cuộc thi thuyết trình với chủ đề: "TÔI LÀ AI? TÔI SẼ LÀM GÌ?"

 

Chi tiết về thể lệ Cuộc thi:

Bình luận